Užitečné informace

Standardy první pomoci

Na webových stránkách Českého červeného kříže je k dispozici ve formátu pdf základní metodický dokument pro výuku předlékařské první pomoci?

Čtěte více...

Chemické látky a směsi - nové symboly a klasifikace

V roce 2015 se mění označování, balení, klasifikace a s tím související obsahy bezpečnostních listů chemických látek a směsí?

Čtěte více...

Noční práce

Lékařská prohlídka zaměstnanců pracujících noční práce se nově provádí v periodě 1x za 2 roky?

Čtěte více...

Revize a kontroly plynového zařízení

Na plynovém zařízení musí být provedena výchozí a provozní revize?

Čtěte více...

Zotavovací akce - školy, mateřské školy

Škola, která vysílá děti na školu v přírodě nebo zotavovací akci, musí zajistit po dobu konání dané akce výkon zdravotníka?

Čtěte více...