Revize elektrického, plynového a tlakového zařízení

Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize elektrických instalací, zařízení, strojů a hromosvodů, revize a kontroly plynového zařízení a revize tlakového zařízení u všech objektů (školy, školky, zdravotnická zařízení, obchodní centra, výrobní haly apod.).

 

Logo malé  Termíny pravidelných revizí si sami hlídáme.

Logo malé  Po provedené revizi vždy vyhotovíme revizní zprávu včetně stanovení termínu další revize.

Logo malé  Spolupracujeme na odstraňování zjištěných závad.

Logo malé  Stanovujeme (určujeme) prostředí, spolupracujeme na určení vnějších vlivů.

Logo malé  Školíme podle vyhlášky 50/1978 Sb., o odbroné způsobilosti v elektrotechnice.