Projekce

Zajistíme pro Vás vypracování projektů pro novostavby, rekonstrukce, revitalizace, nástavby a přístavby všech typů pozemních staveb, jako jsou rodinné a bytové domy, občanská výstavba, komerční výstavba, průmyslová výstavba apod., nabízíme také komplexní inženýrskou činnost.

 

Co obsahuje projekční činnost?

Logo malé  návrh stavby

Logo malé  zpracování dokumentace pro územní řízení

Logo malé  ohlášení stavby

Logo malé  zpracování dokumentace pro stavební řízení

Logo malé  dokumentaci pro provádění stavby

Logo malé  dokumentaci skutečného provedení stavby

Logo malé  zpracování dokumentace pro vyřízení změny užívání

 

Co obsahuje inženýrská činnost?

Logo malé  pořízení informací před podáním projektové dokumentace na příslušný stavební úřad

Logo malé  výřízení potřebných stanovisek všech dotčených orgánů

Logo malé  vyřízení územního rozhodnutí/souhlasu nebo stavebního povolení/ohlášení stavby

  

Součástí našich služeb v oblasti projekce je součinnost se všemi dílčími profesními projektanty (elektro, vzduchotechnika, vytápění, statika, PENB apod.).