Noční práce

Lékařská prohlídka zaměstnanců pracujících noční práce se nově provádí v periodě 1x za 2 roky?

S účinností od 15.12.2017 jsou v platnosti změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), kde kromě změny termínu lékařské prohlídky u zaměstnanců pracujících v noci, se také mění např. termín periodické prohlídky zaměstnanců pracujících v kategorii druhé.