Revize a kontroly plynového zařízení

Na plynovém zařízení musí být provedena výchozí a provozní revize?

Výchozí revizi je povinna zajistit firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provozní revize se pak provádí 1x za 3 roky. V letech, kdy se tato revize neprovádí, musí provozovatel zařízení zajistit alespoň kontrolu plynového zařízení, ovšem je možné nahradit kontrolu revizí. O revizi a kontrole musí být zpracována písemná zpráva.