Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pravidelným lékařským prohlídkám se musí podrobit řidič vozidla, který řídí motorové vozidlo mj. v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a také řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti?

Vstupní lékařské prohlídce se pak uvedené osoby musí podrobit před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným prohlídkám pak do věku 50ti let 1x za 2 roky, po dovršení 50ti let pak každoročně.