Kontroly komínů jsou důležitější než si myslíte

S příchodem chladného počasí bychom vám rádi připomněli nutnost provedení čištění a kontroly komínů. Jen pár minut, ale připravíte si mnohem bezpečnější bydlení.

Kontroly spalinové cesty s výkonem připojeného spotřebiče do 50 kW včetně (jedná se o většinu rodinných domů, objektů určených k rekreakci apod.) se provádí 1 za rok a může je provádět oprávněná osoba v oboru kominictví. 

Čištění spalinové cesty s výkonem připojeného spotřebiče do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, ale vždy je jistější, spolehnout se na odborníky, tzn. stejně jako u kontroly se obraťte na oprávněnou osobu v oboru kominictví. Lhůty čištění spalinové cesty jsou dle vyhlášky stanoveny takto: 

  

  • pevné paliva, celoroční provoz - 3x za rok
  • pevné paliva, sezónní provoz - 2x za rok

 

  • plynné paliva, celoroční provoz - 1x za rok
  • plynné paliva, sezónní provoz - 1x za rok

 

  • kapalné paliva, celoroční provoz - 2x za rok
  • kapalné paliva, sezónní provoz - 1x za rok

 

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.