Dokumentace zdolávání požáru

Zpracovali jsme další dokumentaci zdolávání požáru pro objekt ubytovny a objektu sociální péče, kde součástí objektu ubytovny je na střeše fotovoltaika a objekt nemá chráněnou únikovou cestu, objekt sociální péče je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Dokumentace zdolávání požáru se zpracovává pro objekty, kde se vyskytují složité podmínky pro zásah, jako jsou například ubytovny, hotely, penziony, domovy důchodců nebo pečovatelské služby. Výčet objektů, pro které se dokumentace zdolávání požáru zpracovává stanoví právní předpis. Za nepředloženou dokumentaci zdolávání požáru hrozí velké pokuty a zodpovědnost nese provozovatel objektu nebo činnosti. Námi zpracovanou dokumentaci zdolávání požáru v rozsahu operativní karty jsme projednali s pověřenými příslušníky Hasičského záchranného sboru a v současné době již slouží jako podklad ke zdolávání zásahu příslušným jednotkám HZS. 

 

Dokumentace zdolávání požáru   Dokumentace zdolávání požáru   Dokumentace zdolávání požáru   Dokumentace zdolávání požáru