Lékařská prohlídka při přerušení zaměstnání

Lékařský posudek, vydaný při posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pozbývá platnost ukončením pracovního poměru?

Je-li ovšem nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, a pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance, považuje se původní lékařský posudek za platný a není nutné absolvovat novou vstupní lékařskou prohlídku.