Říjen a listopad byl plný vzdělávání

Konec roku je v našem oboru často ve znamení příprav na příchod nových právních předpisů. Nezahálíme a vzděláváme se i přes nelehkou organizaci práce v koronavirové situaci.

Zúčastnili jsme se webinářů pořádaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků zaměřených klasicky na témata projekce v oblasti požární bezpečnosti staveb, ale také velmi zajímavého webináře na téma Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren pořádaný společností LPE s.r.o. zaměřující se vzděláváním v elektrotechnice. Problematika fotovoltaických elektráren je často a dlouho skloňované téma nejen v rámci prevence, ale také zásahovými hasiči, proto jsme na přednášku moc těšili a z jejího obsahu jsme nadšení. 

 

certifikát čkait  certifikát čkait  certifikát lpe fotofoltaika