Máme schválenou další kategorizaci práce

V těchto dnech jsme obdrželi oznámení z Krajské hygienické stanice o zařazení prací do kategorií zdravotnického zařízení dle našeho předloženého oznámení.

Oznámení o zařazení prací do kategorií zdravotnického střediska se týká zejména práce s biologickými činiteli a s chemickými látkami. V návrhu jsme zohlednili klasifikace vyplývající z bezpečnostních listů chemických látek a směsí a práce s biologickými činiteli. Nedílnou součástí je také práce uklízečky a údržbáře, kdy je v rámci návrhu nutné zohlednit rozsah prací, použité pracovní prostředky. Jsme rádi, že naše práce a jednání s příslušnou hygienickou stanicí probíhá bez problémů.