Hygienicko-protiepidemická pravidla ke stažení

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace s ohledem na situaci Covid-19. Chraňte všechny přítomné osoby na těchto akcích, předejděte předčasnému ukončení akce, dodržujete všechna uvedená opatření (ke stažení dále v odkazu).

Dokument se týká letních táborů, zotavovacích a jiných podobných akcí a mimo režimová opatření uvádí také postupy v případě výskytu infekce. V hygienicko-protiepidemickém opatření je upozorněno zejména na nutnost provedení zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, provádění zvýšeného dohledu v průběhu akce a vedení zdravotnické dokumentace včetně zdravotnického deníku.

Běžné potvrzení bezinfekčnosti nesmí být starší než jeden den a bude jej dokládat nejen dítě, ale všechny osoba účastnící se na akci, tj. vedoucí, personál kuchnyně, personál zajišťující úklid, pracovníci údržby a další osoby přítomné na akci. V tomto potvrzení bude muset být uvedeno, že dítě nebo ostatní osoby přítomné na akci nejeví známky akutního onemocnění a toto se dále rozšiřuje o příznaky infekce Covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd., a zároveň že dotyčná osoba ve 14 dnech před odjezdem nepřišla do styku s osobou nemocnou infekčním onemocním, ani není jemu nebo členům společné domácnosti nařízena karanténa.

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 ke stažení.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky