Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize elektrických instalací, zařízení, strojů a hromosvodů u všech objektů (školy, školky, zdravotnická zařízení, obchodní centra, výrobní haly apod.).

 

Termíny pravidelných revizí si sami hlídáme.

 

Po provedené revizi vždy vyhotovíme revizní zprávu včetně stanovení termínu další revize.

 

Spolupracujeme na odstraňování zjištěných závad.

 

Stanovujeme (určujeme) prostředí, spolupracujeme na určení vnějších vlivů.