Zajistíme pro Vás vypracování projektů pro novostavby, rekonstrukce, revitalizace, nástavby a přístavby všech typů pozemních staveb, jako jsou rodinné a bytové domy, občanská výstavba, komerční výstavba, průmyslová výstavba apod., nabízíme také komplexní inženýrskou činnost.

 

Co obsahuje projekční činnost?

  • návrh stavby
  • zpracování dokumentace pro územní řízení
  • ohlášení stavby
  • zpracování dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentaci pro provádění stavby
  • dokumentaci skutečného provedení stavby
  • zpracování dokumentace pro vyřízení změny užívání

 

Co obsahuje inženýrská činnost?

  • pořízení informací před podáním projektové dokumentace na příslušný stavební úřad
  • výřízení potřebných stanovisek všech dotčených orgánů
  • vyřízení územního rozhodnutí/souhlasu nebo stavebního povolení/ohlášení stavby

 

 

Součástí našich služeb v oblasti projekce je součinnost se všemi dílčími profesními projektanty (elektro, vzduchotechnika, vytápění, statika, PENB apod.).