Školení zaměstnanců o požární ochraně

 
 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně? Toto školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro zaměstnance nebo osoby, které jsou v jiném obdobém poměru. Termíny a obsah školení pak stanovuje prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně.


 

« Zpět