Revize a kontroly plynového zařízení

 
 

Na plynovém zařízení musí být provedena výchozí a provozní revize? Výchozí revizi je povinna zajistit firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provozní revize se pak provádí 1x za 3 roky. V letech, kdy se tato revize neprování, musí provozovatel zařízení zajistit kontrolu plynového zařízení. O revizi a kontrole musí být zpracována písemná zpráva.

« Zpět