Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky

 
 

Musíte mít zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí pro práci s chemickými látkami, které jsou klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (R45, R49), mutagenní (R46) a toxické pro reprodukci? Text těchto pravidel musí být předložen a projednán s Krajskou hygienickou stanicí, a musí je zpracovat každý, při jehož práci se používá, skladuje, prodává nebo jakkoliv jinak manipuluje s uvedenými chemickými látkami.


 

« Zpět