Mladiství a manipulace s chemickými látkami a směsmi

 
 

Od 29. 1. 2016 platí změna NV č. 361/2007 Sb., která upravuje podmínky práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi mladistvých žáků? Podle této úpravy smějí mladiství v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích progarmů a při zachování ochrany zdraví, nakládat s určenými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako toxické, žíravé a hořlavé. Manipulovat s těmito látkami mohou mladiství pouze pod soustavným dohledem odpovědné osoby.

« Zpět
 

Komentáře - Mladiství a manipulace s chemickými látkami a směsmi

- Žádné komentáře -