Minimální mzda od 1.1.2017

 
 

Základní sazba hrubé minimální mzdy činí od 1.1.2017 pro týdenní pracovní dobu 40 hodin 11.000,- Kč za měsíc nebo 66,00 Kč za hodinu? Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednánu kratší pracovní dobu, nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době.

« Zpět