Lékařské prohlídky zaměstnanců

 
 

Zaměstnavatel musí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, přičemž vstupní lékařská prohlídka se provádí již před zařazením zaměstnance k práci? Termíny pro periodické prohlídky pak stanoví právní předpis na základě zařazení dané práce do kategorie, event. je stanovují další předpisy u specifických profesí (řidiči, práce ve výškách apod.).


 

« Zpět