Kontroly technického stavu kotle na tuhá paliva - nový předpis

 
 

Kontrola technického stavu a provozu stacionárního spalovacího zdroje (kotle na tuhá paliva) musí být podle zákona o ochraně ovzduší provedena nejpozději do 31.12.2016? 

Tato povinnost se týká kotlů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, pokud kotel slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Uvedené kontroly může provádět pouze oprávněná osoba, která má od výrobce kotle oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu. O kontrole vystaví tato osoba doklad, který musí být na vyžádání předložen obecnímu úřadu obce.

Zmiňovaná kontrola se pak opakuje vždy po dvou letech.

Při kontrole zkoumá revizní technik kotel jeko celek, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, podávací zařízení, ale třeba také sklad paliva nebo, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají revizní technici povinnost poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu.

 

Seznamy revizních techniků jednotlivých výrobců kotlů:

 

Výrobce ATMOS

 

Výrobce Benekov

 

Výrobce DAKON

 

Výrobce VIADRUS

 

 

« Zpět