Kategorizace prací

 
 

Zaměstnavatel je povinen zpracovat návrh na zařazení prací do kategorií a tento předložit místně příslušné Krajské hygienické stanici? V případě zařazení prací do rizikové kategorie třetí nebo čtvrté, musí zaměstnavatel předložit KHS tento návrh do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu práce.


 

« Zpět