Čištění, kontrola a revize spalinové cesty - změna předpisu

 
 

V lednu 2016 došlo ke změně v předpisech týkajících se čištění, kontroly a revize spalinových cest? Nově platí vyhláška č. 34/2016 Sb., která stanovuje způsoby a lhůty čištění, kontrol a revize spalinových cest. Úplné znění vyhlášky je k dispozici také na našich stránkách v části požární ochrana - základní předpisy.

« Zpět