Chemické látky a směsi - nové symboly a klasifikace od roku 2015

 
 

V roce 2015 se mění označování, balení, klasifikace a s tím související obsahy bezpečnostních listů chemických látek a směsí? Také se nahrazují dříve používané věty o nebezpečnosti (R věty) za nové H věty a pokyny pro bezpečné zacházení (dříve používané S věty) za nové P věty. Soupisy těchto vět najdete rovněž na našich stránkách. Nové výstražné symboly nahrazují původní oranžovo-černé symboly. V souvislosti s tímto je nutností aktualizovat bezpečnostní listy, event. dokumentaci pravidel pro nakládání s CHLaS, a tuto nově projednat s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

 

Nové výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP jsou tyto:

Chemické látky výstražné symboly

« Zpět
 

Komentáře - Chemické látky a směsi - nové symboly a klasifikace od roku 2015

- Žádné komentáře -