Provádíme pravidlené kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek. Tyto kontroly požární ochrany se musí provádět v objektech a zařízeních, ve kterých právnická nebo podnikající fyzická osoba provozuje činnost:

 

  • se zvýšeným nebo vyskokým požárním zatížením

 

  • bez zvýšeného požárního zatížení, přičemž se v objektu nebo provozu vyskytují současně nejméně 3 zaměstnanci nebo osoby o obdobném pracovním zvtahu k provozovateli, nebo se zde vyskytuje veřejnost, nebo povinnosti provádět prohlídky stanoví provozovatel této činnosti

 

 

Lhůty preventivních požárních prohlídek:

 

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok

 

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 6 měsíců

 

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 3 měsíce

 

 

Každou požární kontrolu zapisujeme do požární knihy ihned po jejím provedení. Samozřejmostí je také naše spolupráce s  Vámi při odstraňování závad zjištěných při prohlídkách a sami provedeme odstranění závad, krteré jsou v naší kompetenci. 

 

Při smluvní spolupráci Vám rovněž nabízíme bezplatné zastupování Vaší organizace při kontrole Státním požárním dozorem, nabízíme také zdarma konzultační činnost e-mailem nebo telefonicky.