Dodáváme bezpečnostní tabulky pro označení pracoviště nebo objektů příkazy, zákazy a pokyny z pohledu a podmínek požární bezpečnosti, včetně označení míst s umístěním věcných prostředků požární ochrany a označení únikových cest fotoluminiscenčním značením.

 

K výběru máme bezpečnostní tabulky nejen v základních formátech A4 a A5, materiál samolepka nebo plastová pevná. Potřebujete-li jiný formát tabulky, bude pro Vás na zakázku vyroben. Některé typy tabulek je možné dodat také z kvalitní hliníkové slitiny.

 

Bezpečnostní tabulky dodáváme a vyměňujeme za poškozené při provádění pravidelných kontrol objektů a pracovišť, možná je ovšem také samostatná objednávka tabulek dle vašeho požadavku.

 

Tabulky Vám doručíme poštou nebo zásilkovou službou, nebo dovezeme osobně.

 

 

V nabídce máme tyto základní tabulky a mnoho dalších:

 

Hasicí přístroj     Hydrant, suchovod     Hydrant   

 

Hořlavina I. třídy     Nebezpečí požáru     Nebezpečí výbuchu prachu     Nebezpečí, výbušné prostředí

 

Požární dveře, zavírejte     elektro rozvaděč     hlavní uzávěr plynu     hlavní uzávěr vody

 

Tento výtah neslouží k evakuaci osob     Zákaz kouření a manipuace s plamenem     elektro tabulka 4kombinace

 

 

Úniková cesta vpravo     Úniková cesta vlevo     Únikový východ nad dveře

 

Schodiště dolů vlevo     Schodiště dolů vpravo     Únikový směr

 

Únikový směr čtvercová     Únikový východ text