Osvědčení o autorizaci
 

Osvědčení o odborné způsobilosti v PO
 

Osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
 

Osvědčení o registraci
 

Živnostenské oprávnění pro oblast BOZP
 

Živnostenské oprávnění pro oblast PO