NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY, BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE:

 

 

 • projekty požární bezpečnosti staveb autorizovanou osobu vedenou ČKAIT - změny užívání, novostavby rodinných a jiných objektů, rekonstrukce, přístřešky pro parkování vozidel, přístavby teras, výstavby garáží apod.
 • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií včetně jednání s Krajskou hygienickou stanicí
 • spolupráce při řešení pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb.
 • pravidelné kontroly požární ochrany v objektech podle požadavku zákona o požární ochraně
 • bezpečnostní prověrky a posouzení stavu BOZP v objektech a na pracovištích
 • kontroly, revize, opravy a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství 
 • školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • prodej bezpečnostních tabulek všech druhů a velikostí
 • prodej zařízení autonomní detekce a signalizace - hlásiče kouře a hlásiče požáru
 • provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení - protipožárních konstrukcí Promat a Intumex odborně způsobilou osobou

 

 

kontakt:

 Dr. Martínka 32, 700 30  Ostrava

 

Tel.:   603 420 581

  E-mail:   mirkavaculikova@email.cz

 

 

IČ   63051940

DIČ   CZ7554175244

 

najdete nás na facebooku

 _________________________________________________________________________

 

 

        Oprávnění a osvědčení: